Hilma Karoliina Vuorinen 1920-luvulla.

Hilma oli tavannut puolisonsa Vihtorin samassa työpaikassa, Kauvatsan asemalla. Hilma työskenteli aseman siivoojana ja Vihtori junanlähettäjänä.